Prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor

Protectia datelor cu caracter personal

Creative Smart Line S.R.L. este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul :0004963  Număr infochiosk: 779900762633  Data:16.02.2018.

Conform cerintelor Legii nr. 477/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Creative Smart Line S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor privind situatia contului lor de pe www.gentigiulia.ro., declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a Creative Smart Line SRL  inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 0004963. Număr infochiosk: 779900762633 .Data: 16/02/2018, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale : telefon,email,adrese,alte date, sa fie stocate, utilizate in urmatoarele scopuri: informare,reclama, marketing, publicitate; clienti; abonati;

Pentru detalii complete asupra drepturilor Legii nr 477/2001 va rugam sa consultati AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (A.N.S.P.D.C.P.) http://www.dataprotection.ro .
 Creative Smart Line S.R.L. (numita în continuare: www.gentigiulia.ro) ia in serios protectia datelor cu caracter personal. Pentru www.gentigiulia.ro este important ca utilizatorul ofertei online sa ştie in orice moment ce date şi când anume sunt colectate şi cum se desfăşoară utilizarea acestora. www.gentigiulia.ro dă asigurări din punct de vedere tehnic şi organizatoric, că prevederile referitoare la protecţia datelor sunt respectate, chiar şi de toţi furnizorii de servicii externi, care colaborează cu www.gentigiulia.ro

Datele cu caracter Personal

Datele cu caracter personal sunt informaţii, care pot fi utilizate pentru a afla identitatea unei persoane. Aici intră numele, adresa, adresa poştală, sexul, cetăţenia, semnătura, data şi locul naşterii, date privind educaţia, coordonate bancare, numărul de telefon etc. Informaţiile care nu se află în legătură concretă cu persoana nu intră aici (ca de exemplu numărul de utilizatori ai ofertei online). Utilizatorii pot folosi oferta online a www.gentigiulia.ro fără a-şi publica identitatea.
Când un utilizator doreşte să intre în legătură cu www.gentigiulia.ro, i se solicită după nume şi alte informaţii personale în acest scop. Rămâne la alegerea utilizatorului să pună sau nu la dispoziţie aceste date. Pentru anumite acţiuni, şi anume trimiterea de newsletters, există date care sunt necesare, iar câmpurile pentru acestea sunt marcate ca fiind obligatoriu de completat. Dacă sunt solicitate şi alte date, acestea sunt facultative.

Salvarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal


Datele utilizatorului vor fi salvate de www.gentigiulia.ro pe servere protejate. Acestea sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau difuzării de către persoane neautorizate. Accesul la aceste date este acordat numai unui număr restrâns de persoane. Aceste persoane sunt responsabile cu monitorizarea comercială, tehnică sau redacţională a serverului. În ciuda verificărilor regulate, protecţia absolută împotriva tuturor pericolelor nu este posibilă.
Transmiterea datelor cu caracter personal, solicitate în cadrul ofertei online, se realizează necriptat prin Internet. Informaţiile confidenţiale nu trebuie transmise în acest mod.
În legătură cu accesul la oferta online sunt salvate pe serverele www.gentigiulia.ro date în scopuri de siguranţă şi statistice (de exemplu adresa IP, data, ora şi paginile vizualizate). Acestea permit o posibilă identificare. Adresa IP nu va fi folosită de www.gentigiulia.ro pentru identificarea utilizatorului. www.gentigiulia.ro poate folosi adresele IP colectate (anonime) pentru evaluări statistice.
www.gentigiulia.ro utilizează mai departe numele, adresa poştală, adresa de email şi numărul de telefon pentru a-i informa pe utilizatori în legătură cu oferte interesante ale www.gentigiulia.ro Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor presupune totuşi acordul utilizatorului.

Transmiterea datelor cu caracter personal terţilor

www.gentgiuliai.ro utilizează informaţiile cu caracter personal doar în cadrul propriei societăţi. În plus, alte societăţi au acces la aceste date, dacă aceste societăţi prestează servicii pentru www.gentigiulia.ro. În acest caz, www.gentigiulia.ro controlează respectarea prevederilor privind protecţia datelor şi răspunde pentru aceasta.
Altfel, www.gentigiulia.ro nu va transmite datele utilizatorilor către terţi, în special în scopuri publicitare, fără acordul expres din partea acestora. Dacă www.gentigiulia.ro este obligată din punct de vedere legal sau prin hotărâre judecătorească, transmiterea datelor se va realiza doar către cei care au drept de a primi a acestor informaţii.
Politica cookie-uri

Pentru oferta online, www.gentigiulia.ro foloseşte Cookies. La Cookies este vorba despre mici fişiere text, care sunt salvate local într-o memorie-tampon a browser-ului de Internet al vizitatorului paginii.
Cookies pot fi necesare din motive tehnice pentru anumite funcţii ca de exemplu un coş de cumpărături. Majoritatea browser-elor sunt astfel construite încât să accepte în mod automat Cookies. Utilizatorii pot dezactiva salvarea de Cookies sau pot seta browser-ul astfel încât să apară o informare astunci când sunt trimise Cookies.
În plus, www.gentigiulia.ro utilizează pentru oferta online Google Analytics în scopuri de marketing şi optimizare. Google Analytics permite o evaluare mai exactă a comportamentului utilizatorului. Google descrie funcţionarea după cum urmează:
„Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics foloseşte aşa numitele „Cookies“, fişiere text, care sunt stocate pe computerul dvs. şi care permit o analiză a utilizării website-ului de către dumneavoastră. Informaţiile obţinute prin intermediul unui Cookie, referitoare la utilizarea de către dvs. a acestui website (inclusiv adresa dvs. IP) sunt transmise către un server al Google în SUA şi sunt stocate acolo. Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua utilizarea website-ului de către dvs., pentru a întocmi rapoarte despre activităţile website-ului pentru operatorii acestuia şi pentru a genera alte servicii legate de utilizarea website-ului şi Internetului. Google va transmite aceste informaţii şi terţilor dacă acest lucru este prevăzut prin lege, sau dacă terţii prelucrează aceste date la solicitarea Google. În nici un caz Google nu va face legătura între adresa dvs. IP şi alte date de la Google. Puteţi împiedica instalarea Cookies-urilor printr-o setare corespunzătoare a programului de browsing; în acest caz, nu veţi putea beneficia de toate funcţiile acestui website. Prin utilizarea acestui website, vă declaraţi de acord cu prelucrarea datelor colectate de la dvs. de Google, în modul descris mai sus şi în scopurile numite mai sus.“
Puteți împiedica înregistrarea datelor prin Google Analytics dacă dați click pe acest link. Va fi instalat un opt-out cookie, care va împiedica colectarea datelor la accesarea acestei pagini web: Dezactivare Google Analytics

Încorporarea şi utilizarea link-urilor către reţelele de socializare Facebook

Pe pagina noastră de internet sunt încorporate link-uri către paginile noastre pe reţelele de socializare Facebook. Puteți accesa fiecare pagină printr-un click pe sigla rețelei de socializare respective, aflate în paginia noastra de internet. Rețelele de socializare se identifică prin siglele de mai jos:
• Facebook
Dacă vizitați pagina noastră de internet și dați click pe sigla unei rețele sociale, veți fi redirecționați către pagina rețelei de socializare respective. Dacă în momentul respectiv sunteți conectați cu datele dvs. de utilizator la Facebook, aceste rețele de socializare pot atribui vizita dvs. contului dvs. de utilizator, în cazul în care ați activat unul dintre aceste servicii printr-un click. Dacă de ex. dați click pe sigla Facebook, informația respectivă va fi trimisă din browser-ul dvs. direct către Facebook și va fi memorată acolo.
Dacă nu doriți ca aceste rețele de socializare să obțină informații despre vizita dvs. a paginii noastre de internet, înainte de a da click pe siglele Facebook, trebuie să vă deconectați din contul dvs. de utilizator de pe pagina de socializare respectivă. Transmiterea informațiilor, precum adresa IP a utilizatorului, nu va avea loc odată cu accesarea site-ului www.gentigiulia.ro , ci abia atunci când se va da click pe siglele paginilor Facebook. Informaţii detaliate referitoare la scopul şi volumul stocării, prelucrării şi folosirii datelor de către furnizorul serviciilor de social media precum şi setările posibile de protejare a sferei dumneavoastră private puteți obține accesând declarațiile privind protecţia datelor ale ofertantului pe care le puteţi prelua prin link-urile următoare:

Facebook
Facebook Inc.
1601 S. California Ave, Palo Alto
CA 94304, USA
http://de-de.facebook.com/about/privacy/
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
CA 94043, USA
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Gentigiulia.ro nu promoveaza SPAM-ul (mesajele comerciale nesolicitate)


Comunicările comerciale ale gentigiulia.ro respecta următoarele condiţii:
a) sunt clar identificabile ca atare;
b) persoana juridică în numele căreia sunt făcute este clar identificată;
c) ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, sunt clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor sunt uşor accesibile şi clar prezentate;
d) competiţiile şi jocurile promoţionale sunt clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare sunt uşor accesibile şi clar prezentate;
Conform prevederilor Legii nr.506/2004, dacă www.gentigiulia.ro obţine în mod direct de la dvs adresa de poştă electronică cu ocazia vânzării către dvs. a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, poate utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care le comercializează, cu condiţia de a va oferi în mod clar şi expres posibilitatea de a va opune printr-un mijloc simplu şi gratuit unei asemenea utilizări, atât la obţinerea adresei de poştă electronică, cât şi cu ocazia fiecărui mesaj.

Protecţia minorilor

Copii şi tinerii sub 18 ani nu vor transmite date cu caracter personal la www.gentigiulia.ro, fără acordul părinţilor sau tutorilor. www.gentigiulia.ro nu solicită date cu caracter personal de la copii, nu le colectează şi nici nu le transmite terţilor.

Informaţii


Conform legii nr. 677/2001, utilizatorii au dreptul de a solicita informaţii, corectarea, blocarea sau ştergerea acestor date. În acest sens, utilizatorii au dreptul să refuze prelucrarea datelor cu caracter personal de către www.gentigiulia.ro şi pot solicita către www.gentitgiulia.ro ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii pot transmite o solicitare scrisă, cu dată şi semnătură la:
Creative Smart Line SRL
Str Aurel-Vlaicu Nr. 54 bl A3 sc 1 et 4 ap 18,
Cluj-Napoca, jud Cluj
sau trimiteţi un email către contact@gentigiulia.ro
Utilizatorilorilor li se recunoaşte şi dreptul de a se adresa unei instanţe.

Contact

Pentru mai multe informaţii privind această declaraţie de protecţie a datelor sau alte subiecte relative la dreptul de protecţie a datelor precum şi pentru solicitări privind ştergerea sau solicitarea de informaţii adresaţi-vă:
Creative Smart Line SRL
Calea Dorobantilor Nr. 107
Cluj-Napoca, jud Cluj
Telefon: +40 746636176
sau pe email: contact@gentigiulia.ro